ST3 Pro Plus

Vi har sedan starten av ST3 haft önskemål om en fortsättning. Sedan 2015 erbjuder vi alla som gått ST3 att vara med på ST3 Pro Plus. Basåret i ST3 ger dig de förutsättningar som behövs för att bli en framgångsrik trader. Jobbet slutar dock inte där utan det är som att ta racinglicens, du får tävla men det krävs mer för att ta sig till toppen. I januari 2020 kommer du som varit med något av åren i ST3 att delta i ST3 Pro Plus. Deltagarantalet är begränsat vilket innebär att alla som söker inte garanteras plats. ST3 förbehåller sig rätten att fritt välja ut deltagare bland de som söker.

ST3 Pro Plus passar dig som tycker att året med ST3 gav en bra grund men att du nu vill lära dig ett antal bra strategier för olika marknadsförutsättningar. En lektion i månaden är lagom så att man hinner sätta sig in i de strategier och lektioner som vi går igenom. Frågor och hjälp ges utöver det via mail.

ST3 Pro Plus påbörjas i januari 2020 och lektionerna sprids sedan ut under året. Omfattningen ser du nedan men det är inte rubriker eller ordningsföljd på lektionerna.

Kombination av edgar
Shortselling och en daytradingstrategi för dig som kan sitta vid datorn större delen av dagen
System för att gå lång vid styrka och kort på svaghet
Launch control (exekvering med hjälp av ST3 Swingedgeindikator)
Radical / Bungy (Swingstrategi)
KE-Switching (kontraktion- och expansion, dansa pausa)
Gapedgar och hur de används i swingperspektiv
Överreaktioner och strategier kring extrema events
Framgångsfaktorer vid utveckling av tradingsystem
Day=>Swing=>Positiontrading vid trendföljande system
Lagen om alternering
Money Management
Du får alltså lära dig 7 helt unika strategier och en hel del annat matnyttigt under året som deltagare i ST3 Pro Plus. Priset på kursen 1000 kr per månad i 10 månader.

Intresseanmälan görs på kontaktsidan.

PS. Man måste ha gått ST3 Pro (tidigare ST3 Bas) för att vara med i ST3 Pro Plus.