Integritetspolicy

§ A. Introduktion

 1. Din integritet är extremt viktigt för oss på Swedish Turtle Trading Team och vi är fast beslutna om att skydda den. Denna policy förklarar vad för data appen tradingmood samlar in och vad vi gör med den.

 2. tradingmood är en gratis app som man får tillgång till när man är med i projektet ST3 Pro. Denna tjänst levereras av oss, Swedish Turtle Trading Team AB, och ska användas i befintligt skick.

 3. Om du väljer att använda denna app, tradingmood, godkänner du denna Integritetspolicy. Om vi samlar in personlig data kommer vi aldrig att dela med oss av den till någon tredje part.

§ B. Information som appen samlar in

 1. Eftersom denna app inte ger dig en möjlighet att skapa ett konto betyder det att vi kommer att lagra eller ha tillgång till de uppgifter du väljer att ange i appen. Din data är lagrad lokalt på din enhet och alla beräkningar utförs även dem av din enhet. Du har möjligheten att göra en backup av din data, även denna data lagras lokalt på din enhet, mer om backup i paragraf C.

 2. Om du väljer att rapportera en bugg eller behöver support kommer vi att samla in information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata.

§ C. Backup

 1. Vi har gjort det möjligt för dig att spara en lokal backup av din personliga data. Denna backup är lagrad lokalt på din enhet och vi, Swedish Turtle Trading Team AB, har alltså inte tillgång till denna backup. 

 2. Denna fil lagras på din enhet i “nedladdningsmappen” och därefter i en mapp som heter “tradingmood-backup”.

§ D. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

§ E. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet (ett foto av ditt körkort eller pass).

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag. Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål. I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål. Du har rätten att få dina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
 • Om samtycket återkallas,
 • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
 • Om det finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
 • Om personuppgifter har behandlats olagligt,
 • Om radering krävs för att uppfylla rättslig skyldighet

För frågor eller synpunkter kring personuppgifter vänligen kontakta vår GDPR ansvarige Carl Ekberg på gdpr@st3.academy. Önskar du få dina personuppgifter raderade ska du vända dig till gdpr@st3.academy.

§ F. Ändringar

 1. Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.