ST3 Pro Plus

Efter att ha fått önskemål om en fortsättningskurs med mer fokus på strategier drogs Advanced igång för några år sedan. Tidigare var man tvungen att redan ha gått basåret ST3 men med det nya upplägget 2021 kan man gå bägge samtidigt, i sin egen takt. Från 2021 kallas denna kurs för ST3 Pro Plus.