ST3 advanced

Vi har sedan starten av ST3 haft önskemål om en fortsättning. Sedan 2015 erbjuder vi alla som gått ST3 att vara med på ST3 Advanced. Basåret i ST3 ger dig de förutsättningar som behövs för att bli en framgångsrik trader. Jobbet slutar dock inte där utan det är som att ta racinglicens, du får tävla men det krävs mer för att ta sig till toppen. I januari 2019 kommer du som varit med något av åren i ST3 att delta i ST3 Advanced. Deltagarantalet är begränsat vilket innebär att alla som söker inte garanteras plats. ST3 förbehåller sig rätten att fritt välja ut deltagare bland de som söker.

ST3 Advanced passar dig som tycker att året med ST3 gav en bra grund men att du nu vill lära dig ett antal bra strategier för olika marknadsförutsättningar. En lektion i månaden är lagom så att man hinner sätta sig in i de strategier och lektioner som vi går igenom. Lektionerna hålls som vanligt i webinareform med chattfunktion. Frågor och hjälp ges utöver det via mail.

ST3 Advanced påbörjas i januari 2019 och håller på till december 2019 med en lektion i månaden (totalt tio lektioner). Omfattningen av projektet ser du nedan men det är inte rubriker eller ordningsföljd på lektionerna.

 • Kombination av edgar
 • Shortselling och en daytradingstrategi för dig som kan sitta vid datorn större delen av dagen
 • System för att gå lång vid styrka och kort på svaghet
 • Launch control (exekvering med hjälp av ST3 Swingedgeindikator)
 • Radical / Bungy (Swingstrategi)
 • KE-Switching (kontraktion- och expansion, dansa pausa)
 • Gapedgar och hur de används i swingperspektiv
 • Överreaktioner och strategier kring extrema events
 • Framgångsfaktorer vid utveckling av tradingsystem
 • Day=>Swing=>Positiontrading vid trendföljande system
 • Lagen om alternering
 • Money Management

Du får alltså lära dig 7 helt unika strategier och en hel del annat matnyttigt under året som deltagare i ST3 Advanced. Priset på kursen 2495 kr per månad i 11 månader.

Anmälan görs via mail till info@st3.se