AVKASTNING

I ST3-projektet är fokus på att följa reglerna i tradingplanen där relativt många affärer prioriterats före avkastning under utbildningsåret (gäller åren 2013-2015). Från 2016 ändrade vi policy och gjorde ytterligare en del även 2017. I år får deltagarna tre strategier där den ena är helt mekanisk, en med några manuella inslag och en strategi som är helt diskretionär. I tabellen nedan ser man hur OMXS30 (den blå linjen) utvecklats i snitt de senaste 20 åren och den grå linjen visar hur indexet utvecklats under 2016 (fram till månadsskiftet oktober/november). Den orange linjen visar avkastningen för strategin X16, som togs i bruk den 4/4-2016 och är den som årets deltagare jobbar med (omräknat i antal punkter så att den går att jämföra med OMXS30). För X16 (backtestat resultat) har strategin gett 4124 affärer sedan 2001 och 72,25% av dessa har gått med plus och gett i snitt 0,84% per affär. (nedanstående tabell är ett utdrag från tradingjournalen från X16).

x16-snittutveckling