Daytradingkurs

Daytradingkurs i Åhus våren 2019.
På denna kurs får du lära dig hur marknaden fungerar och vad som behövs för att lyckas med daytrading. Du kommer lära dig när du ska vara som mest aktiv och hur du ska agera både i hög- och lågvolatila stigande samt fallande marknadsfaser.

Dag 1 – Lär dig hur marknaden fungerar
Börsen en marknadsplats
Vad trading handlar om i grund och botten
Marknadens operfekta effektivitet
Marknadens fraktala beteende
Tillgång/Efterfrågan/Mänsklig psykologi
Tradingmiljö
Kost
Vanliga missuppfattningar om daytrading
Intradag – The big picture of the small picture
Charttyper
Ordertyper och orderläggning

Block 2 – Psykologin i daytrading
Mottaglighet mot information
Daytrading är inte enkelt
Face your fear
Att bli bränd
Cut your losses short, let your winners run

Block 3 – Intradagbeteenden
Dagsgraf kontra intradaggraf
Avkastningsfördelning över dygnet
Volatilitet och volatilitetsförändringar
Volymens betydelse intradag
Minsta tidsperspektiv
Nyheter
Trend – balans
Tidszoner
Dagtyper
Veckodagar
Asymmetri
Gaptäppning
Fem daytradingstrategier för olika beteenden

Block 4 – Heldag med livetrading (cirka en månad efter kursens slut)
Under en heldag tradar vi efter de strategier vi har lärt oss under kursen. Detta sker i webinarform över nätet.
Kursen hålls på Åhus Gästis under våren. Priset är 16.900 kronor (inkl moms) för kursen, fika för- och eftermiddag samt lunch mitt på dagen. Boende och eventuellt kvällsmat bokas och betalas av varje deltagare. Du kan maila ditt intresse till info @ st3.se.